1164 - Pocheň 30.9. - 15.10.1995

O úroveň výš...O úroveň výš...