1306 - Rádcák 27.11.1999

O úroveň výš...O úroveň výš...