1423 - Červená hora 30.5.-1.6. 2003

O úroveň výš...O úroveň výš...