1435 - Karlova vzpomínka 17.11. 2003

O úroveň výš...O úroveň výš...