1460 - Červená hora 11.-13.6. 2004

O úroveň výš...O úroveň výš...