1471 - Vzpominka na Karla 16.11. 2004

O úroveň výš...O úroveň výš...