1582 - Poruchová 12. 1. 2008

O úroveň výš...O úroveň výš...